Onze kijk op zorg en ondersteuning

De Marehof is een bijzondere, kleinschalige zorgorganisatie voor unieke mensen. Wij bieden dagbesteding op een mooie plek en praktische individuele begeleiding thuis.

Momenteel worden er in de maatschappij steeds hogere eisen aan mensen gesteld. Veel kwetsbare mensen ervaren de wereld als gefragmenteerd en onveilig en nemen niet , of weinig, meer deel aan onze samenleving.

Ondanks kwetsbaarheid en beperkingen wil De Marehof bij onze cliënten de focus leggen op hun gezonde kant en mogelijkheden stimuleren, zowel tijdens de dagbesteding als in de thuissituatie.

Wat willen wij?

In de dagbesteding:   

Door sociale interactie en saamhorigheid te stimuleren in een veilige en prikkelarme omgeving, worden mensen uitgenodigd  en gemotiveerd om actief bezig te zijn. Zinvolle en gezonde activiteiten zorgen ervoor dat zij weer betekenis in hun leven ervaren.

Bij de thuisbegeleiding:

Wij bieden praktische begeleiding in de thuissituatie, die gericht is op het stimuleren van mogelijkheden van de cliënt en op het ondersteunen van de beperkingen.

Hoe doen we dat?

1. We bieden dagbesteding in unieke, levendige groepen met een grote diversiteit, waarin jongeren, volwassenen en senioren deelnemen. Door de juiste begeleiding  werken ze samen en dragen zorg voor elkaar.   

2. Wij werken vanuit een holistische visie; de deelnemer wordt aangesproken in hoofd hart en handen ofwel in denken, voelen en willen.

3.Wij zorgen voor activiteiten die samen een groter geheel vormen, waarin de deelnemers vertrouwen opdoen en individuele groei ervaren. De gezamenlijk bereide maaltijden zijn daarbij een sociaal en gezond ankerpunt in de dag.

4. Het ambachtelijk en creatief werken, het zorgdragen voor de dieren, gewassen en overige natuur, zorgen voor een positieve en gezonde uitdaging . De intensieve begeleiding en coaching die de deelnemers daarbij krijgen, draagt bij aan ontwikkeling, herstel of stabilisatie.

5.Bij de individuele (ambulante) woonbegeleiding worden tevens doelen gesteld, waar ook tijdens de dagbesteding aandacht aan wordt gegeven. Zodat de individuele ontwikkeling van de cliënt op zoveel mogelijk momenten wordt gestimuleerd en ondersteund.

6. De Marehof werkt met een begeleidingsplan op basis van acht levensdomeinen geïnspireerd door Positieve Gezondheid, van waaruit ontwikkelingsdoelen samen met de cliënt worden geformuleerd.

” Alles wat je aandacht geeft groeit ”