Voor wie is De Marehof?

We hebben levendige groepen met een grote diversiteit waarin jongeren, volwassenen en senioren samen deelnemen.

Wij bieden sociale en arbeidsactivering voor mensen met verschillende vragen en beperkingen zoals een autisme spectrum stoornis, persoonlijkheidsproblematiek en PTSS; vaak in combinatie met verslavingen, (licht) verstandelijke beperking en we zijn een plek voor senioren met (vroege) dementie.

We leggen de focus op de gezonde kant van de mens en doen dat in een prikkelarme omgeving. Ieder neemt op eigen wijze en naar vermogen deel aan de verschillende activiteiten. De dag-structuur en de toegankelijke ambachtelijke en creatieve processen zowel in de tuin als in de keuken en de werkplaats, geven vertrouwen en stimuleren mensen tot eigen initiatief.

Allen komen op De Marehof bijeen, werken samen en dragen zorg voor elkaar. Dat geeft een familiegevoel, omdat mensen zich realiseren dat ze voor elkaar van betekenis zijn.

De begeleiding is persoonlijk gericht en indien nodig intensief. In de groepen van 12 tot 15 deelnemers zijn twee professionele medewerkers aanwezig en daarnaast werken er nog vrijwilligers op De Marehof .

De Marehof biedt ook begeleiding thuis voor individuele vragen, waarbij de doelen die mensen willen bereiken voor de dagbesteding en thuis, goed op elkaar worden afgestemd, zodat deze elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Lees hier meer over bij Thuisbegeleiding.


” Niet wat je bent, is wat je beperkt, maar wat je denkt dat je niet bent ”