Uitsluitingscriteria

Op De Marehof willen we graag zoveel mogelijk verschillende deelnemers hulp en ondersteuning bieden. Er zijn echter cliënten waarvoor wij niet de juiste plek zijn qua begeleiding, groepssamenstellingen of faciliteiten.

Wij willen graag dat onze deelnemers veilige, passende en verantwoorde zorg krijgen, daarom kunnen wij op De Marehof de volgende cliënten niet plaatsen:

⦁ Cliënten die vragen om complete overname van ADL ( Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)

⦁ Cliënten die kampen met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.

⦁ Cliënten die kampen met zeer ernstige verslavingsproblematiek, of verslavingsproblematiek waaraan de cliënt niet bereid is te werken.

⦁ Cliënten die ernstig psychotisch zijn.

⦁ Cliënten die ernstig suïcidaal gedrag vertonen.

⦁ Cliënten die onveilig zijn voor de groep vanwege bijvoorbeeld agressief of seksueel ongewenst gedrag.

⦁ Cliënten die zorg nodig hebben onder de noemer ‘voorbehouden handelingen’. (Dit zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een niet deskundig persoon worden uitgevoerd.)

⦁ Cliënten die helemaal rolstoelafhankelijk zijn.

Wanneer u twijfelt of De Marehof wel of niet de juiste organisatie is voor uzelf, uw familielid of uw cliënt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.