Individuele begeleiding Thuis

De thuisbegeleiding is praktisch gericht, met de blik zoveel mogelijk op de gezonde kant van een persoon.

Samen met de cliënt stellen we ontwikkelings- doelen op, waarbij er kleine, haalbare stappen gezet worden en we hoofd, hart en handen in evenwicht proberen te brengen.

Zo’n doel kan zijn:

• In huis; hoe houd ik mijn huis schoon? Samen met mijn begeleider werken we daar wekelijks aan. Of, wat heb ik nodig om in beweging te komen om een taak te kunnen doen?

• Buitenshuis; ( weer) zelfstandig boodschappen kunnen/durven doen of elke week een wandeling maken met de begeleider en vandaaruit een stappenplan maken hoe je zelf vaker de deur uit kan gaan.


“ Hulp bieden is iemand de kracht geven er zelf iets aan te gaan doen”

(J Trollope)

De Marehof kan ook ondersteuning bieden voor een beschermd wonen- indicatie , waarbij we een team van medewerkers inzetten om de cliënt te ondersteunen om zelfstandig te kunnen wonen en leven. 


We bieden alleen individuele thuisbegeleiding als iemand tevens in de dagbesteding komt. Omdat we het belangrijk vinden dat de doelen die mensen willen bereiken zo breed mogelijk worden gestimuleerd; in de dagbesteding en thuis, goed op elkaar afgestemd, zodat de doelen elkaar kunnen ondersteunen en versterken.


“ Verandering vindt alleen plaats door actie”

( Dalai Lama)