Ons Team


Het team van De Marehof op de dagbesteding bestaat uit een kleine, vaste kern van deskundige en enthousiaste medewerkers, aangevuld met vaste invalkrachten.

We hebben elk onze eigen stijl van begeleiden, in de verschillende werkgebieden. De rode draad voor ons allen is aandacht en respect voor de deelnemers en we zoeken altijd naar mogelijkheden om mensen innerlijk te laten groeien. Daarbij is ruimte voor een lach en een traan.

De thuisbegeleiding bestaat uit diverse teams van professionele medewerkers. Ze staan samen rond een cliënt en zorgen er in goed overleg voor, dat de thuissituatie van een cliënt ook echt als thuis aanvoelt en dat iemand zich daardoor weer verder kan ontwikkelen.

” Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze te verlangen naar de eindeloze zee ”

(Antoine de Saint-Exupéry)