Medezeggenschap

Medezeggenschap op De MarehofDe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad.

De medezeggenschap op De Marehof wordt georganiseerd vanuit onze cliëntengroep in de vorm van een medezeggenschapsraad waarbij een aantal deelnemers 2x per jaar samenkomen

Doel van de medezeggenschapsraad is:

De leden kunnen hier vragen stellen en hun mening geven over hoe zaken geregeld zijn, zodat we samen duidelijk krijgen hoe we, zo passend mogelijk, kwalitatief goede zorg en begeleiding kunnen bieden.
De raad krijgt informatie van de trajectbegeleiders over nieuwe ontwikkelingen op De Marehof.

Wij vinden de mening en inbreng van iedereen belangrijk, daarom wordt naast het bijeenkomen van de cliëntenraad, tijdens de evaluatiegesprekken met deelnemers  en/of eventueel ouders en vertegenwoordigers, bij elke deelnemer de ruimte gemaakt om over hun ervaringen over de geleverde zorg en begeleiding door De Marehof te kunnen vertellen of vragen te stellen.