Medezeggenschap op De Marehof

De Marehof is een kleine organisatie en de leiding, begeleiders en deelnemers zien elkaar dagelijks.

Medezeggenschap op De Marehof bestaat dan ook uit groepsgesprekken, waarbij onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de dagbesteding besproken worden, wanneer ze aan de orde zijn.


Wij vinden de mening en inbreng van iedereen belangrijk en om te zorgen dat iedereen dat op zijn of haar manier en tijd kan uiten,

 wordt tijdens de individuele evaluatiegesprekken met elke deelnemer en/of eventueel ouders en vertegenwoordigers,

 de ruimte gemaakt om over hun ervaringen over zorg en begeleiding op De Marehof te kunnen vertellen of vragen te stellen.