Klachtenprocedure

De Marehof werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. (Wkkgz).

Natashja Hoynck is het eerste aanspreekpunt om zaken over de directe zorg mee af te stemmen. Natashja is altijd bereikbaar tijdens de werktijden van De Marehof. Persoonlijk, telefonisch of via de mail. Wanneer er problemen zijn of er ontevredenheid is, dan lossen wij dat graag zo snel mogelijk samen op.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunnen cliënten of ouders contact opnemen met de vertrouwenspersoon van De Marehof die als neutrale deskundige zal bemiddelen. Dhr. Jos Mevis is bereikbaar op telefoonnummer: 06-81907489  

Als derde mogelijkheid kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling waarbij De Marehof is aangesloten. Dit via de volgende website:

www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen

Klachtenportaalzorg werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hieraan evenals voor gesprekken met de vertrouwenspersoon, zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.