Het Privacybeleid

Bij De Marehof hechten we grote waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens.

We ontvangen, gebruiken en bewaren, ofwel verwerken, diverse persoonsgegevens om kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te kunnen bieden aan al onze deelnemers.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe wet in gegaan, de AVG, wat betekent: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben ons beleid over hoe wij omgaan met persoonsgegevens volgens deze wet opgesteld. Er volgt nu een uitleg over wat dat voor jou betekent.

  • Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die ervoor zorgt dat je herkenbaar of vindbaar bent, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn : je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

  • Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens zoals die hierboven staan. Daarnaast krijgen we persoonsgegevens van de organisaties waar het geld voor de zorg die wij verlenen vandaan komt, zoals gemeenten en het zorgkantoor. Deze gegevens gebruiken we ook en tot slot maken wij zelf een aantal nieuwe gegevens over je aan, zoals een begeleidingsplan en rapportages van gesprekken.

  • Waarom gebruiken wij persoonsgegevens en wanneer?

De Marehof gebruikt persoonlijke gegevens, omdat wij dat nodig hebben om kwalitatief goede zorg aan je te bieden. Daardoor is er een wettelijke grondslag om gegevens te bewaren. Wij gebruiken de gegevens in de begeleidingsplannen, in gespreksverslagen en bij administratieve zaken, zoals facturering. Wij hebben met al onze medewerkers afgesproken, dat zij proportioneel; dat betekent o.a. alleen dan gebruiken wanneer nodig, en veilig met je gegevens omgaan. De medewerkers en vrijwilligers van de Marehof hebben geheimhoudingsplicht.

  • Zien anderen ook jouw gegevens?

Om zo goed mogelijke zorg te bieden moeten we een aantal persoonsgegevens uit wisselen met andere instanties, bijvoorbeeld met de gemeentes over de indicatie en de administratieve afwikkeling. Ook kan het voorkomen dat we samenwerken met een collega -zorgverlener en dat zij informatie ontvangen. We zorgen dat hier altijd op een zorgvuldige manier mee wordt omgegaan en dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

  • Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard. Het bewaren kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Rechten en vragen. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens , zoals je dossier, in te zien. Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je die te allen tijde aan ons stellen. Mocht je een klacht hierover hebben, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ons privacy-beleid wordt ieder jaar geƫvalueerd en indien nodig aangepast. Je kunt het ook vinden op onze website.

De Marehof dagbesteding en individuele begeleiding voor sociale en arbeidsactivering